Referat fra Generalforsamling 2024

Syd-og Vestsjællands Fjerkræklub
Indkaldelse til Ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 19.00
på Atkærcenteret, Atkærvænget 27, 4261 Dalmose

Forud for generalforsamlingen, kl. 18.00 bliver der serveret gule ærter til 25.00 kr.
Drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding til spisning til Finn Madsen telf. 53 55 18 11/mail: xj.1000@c.dk     senest 22. februar 2024.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og 2 Stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab, v. kassereren

4a. Indkomne forslag (til formanden inden 20/2-2024)

 1. Forslag fra Bestyrelsen:     Bestyrelsen foreslår der bliver givet medlemmerne af klubben et tilskud til DFfR´s landsudstilling på 20,- kr. pr. dyr. –
  der er mødt op til udstillingen. Beløbet udbetales ved fremvisning af udstillingskatalog for den pågældende udstilling.
 2. Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen forslag fra medlemmerne.

4b. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.

 1. Forslag fra DFfR, der ønskes diskuteret på lokalklubbernes generalforsamlingerne.
  Oplæg til sammenlægning af DRF og DFfR. Se bilag 1.

4c. Opgradering og ændringer af vedtægter Syd –og Vestsjællands Fjerkræklub.  Se bilag 2

 1. Arbejdsplan/aktiviteter for året 2024–25
 2. Valg.

A Valg af bestyrelse, på valg, Anders Stengaard, Modtager genvalg.

B    Valg af bestyrelses suppleant, på valg Connie Larsen, ikke oplyst om ønske af genvalg.

C    Valg af Bilagskontrollant, på valg Sander Rasmussen (2 år).

D    Valg af Bilagskontrollantsuppleant, på valg Kjeld Jørgensen (1 år)

 1. Eventuelt

Klubben byder på kaffe og kage.

Kom frisk, og vær med til at tegne klubbens fremtid

 

Ad. 1                   Karl og Jørgen valgt til stemmetællere- Kjeld valg til dirigent og referent

Ad. 2                   I 2023 blev der afholdt udstilling på Grønnegades Kasserne i Næstved
Der blev udstillet 17 St. høns 107 Dv. Høns og 26 Duer. Trods store
begrænsninger i PR. aktiviteter, deltog klubben i flg.
8/4-2023 Fårenes dag med PR.
10/6-2023 DfFr’s Repræsentantskabsmøde i Nyborg
Dyrenes Dag i Slagelse med PR.
6/7-2023 Jordbærtur, hvor klubben besøgte Connie og Jan og spiste
jordbær på Egegården, hos Berit og Freddy. Sander Rasmussen fik her
overrakt Hoved foreningens Guld nål, tillykke.
Bestyrelsesmedlem Jan Larsen, har ikke været deltagende på flere
af årets bestyrelsesmøder, uden afbud.

Ad. 3                   Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der blev taget til efterretning.
Årets underskud var på 9719,-kr

Ad. 4a               

Ad. 4a (1)         Forslag fra Bestyrelsen, Vedtaget

Ad. 4a (2)         Ingen forslag fra medlemmer

Ad. 4b (1)         Vi havde en god debat om en evt. fremtidig sammenlægning af vores HF DFfr. og Racedue foreningen (DRF) Medlemmerne var positivt stemt og mente en sammenlægning                                      kunne være nødvendigt, set i lyset af de faldende medlemstal i begge klubber! Vores indstilling til sammenlægningen sendes til HF. der vi arbejde videre med sagen.

Ad. 4c                 Klubbens vedtægter er tilrettet og opdateret så de flg. DfFr. Vedtægter. Vedtaget

Ad. 5                   Der arbejdes på flere aktiviteter i 2024-25, Bla. Jordbærtur- Dyrenes Dag i Slagelse osv.
Følg med på klubbens hjemmeside!

Ad. 6                   A. Valg af bestyrelse, på valg, Anders Stengaard, Genvalgt

                             Det lykkedes ikke at få valgt et bestyrelsesmedlem, til afløsning for Jan Larsen.

 1. Valg af bestyrelses suppleant Valgt Jørgen Larsen, Birkemosevej 139, 4230 Skælskør, tlf. 53345865
 2. Valg af Bilagskontrollant, Valgt Kjeld Jørgensen (2 år).
 3. Valg af Bilagskontrollantsuppleant, Valgt Eigil Andersen (1 år)
  Ad. 7 Eventuelt
  En god debat om fjerkræ faglige spørgsmål, Fugleinfluenza og meget meget andet.

Stor Tak til Finn for nogle super gode Gule Ærter, som vi alle spiste inden generalforsamlingen