Indkaldelse til generalforsamling 2017

Syd- og Vestsjællands Fjerkræklub, indkalder til ordinær Generalforsamling mandag den 27. februar 2017, kl. 19.30 på Atkærcenteret, Atkærvænget 27, 4261 Dalmose

Dagsorden iflg. vedtægterne

forslag skal være formanden Eigil Andersen i hænde senest den 18. februar 2017.

pbv. Eigil Andersen

P.S. Husk at du skal betale kontingent for 2017, for at have stemmeret, dette kan klares lige inden generalforsamlingen, hos kassereren.
Kan også indbetales på konto Reg. Nr.0579  Nr.5003602674.