Sjællandsudstilling

Sydvestsjællands Fjerkræklub
indbyder til
SJÆLLANDSUDSTILLING
i Fuglebjerg Hallens A. Hal.

Lørdag den 17. og søndag den 18. januar 2015.

Der kan udstilles: Store høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner, duer, fasaner, voliere-samlinger samt æg a. 8. stk. Jfr. gældende veterinære regler skal alle dyr have fast fodring.

Vaccinationsattest og ringseddel skal afleveres, senest sammen med dyrene,
fredag inden kl. 20.00

Stadepenge: For alle arter er kr. 25,- pr. dyr ,volieresamlinger a.1,3. 6o. Kr. samt 2o Kr. – pr. sæt æg a. 8. stk. Stadepenge skal betales ved afleveringen af dyrene (og skal betales, hvis dyrene udebliver eller afmeldes). Her betales tillige kontingent for 2014 som udgør kr. 100.-kr. For ægtefælle er det kr. 50.-kr. Og ungdomsmedlem kr. 50.-kr.
Tilmelding: Skal ske på vedlagte anmeldelsesblanket der afleveres/sendes/mailes
til formanden: Eigil Andersen, Bøstrupvej 14. Bøstrup, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 5171.
Mail adr.: andersen.eigil@mail.dk, senest den 29/12-2014

Dyrene skal være i Fuglebjerg Hallen på Byagervej, fredag den 16. januar 2015.
inden kl. 20:00. og kan tidligst afhentes søndag den 18. januar 2015. kl. 16:30.

Udstillingen er åben: lørdag kl. 13:00 – 17:30. Søndag kl. 10:00 -16:30.
Præmieuddeling søndag Kl. 16,00.
Entre Kr. 25. pro Person
Børn gratis Adgang, til og med 12 år
Udstiller Gratis Adgang.

Ungdomsafdelingen.
Ungdomsafdelingens medlemmer indbydes til at deltage i udstillingen (som medlemmer
optages alle til og med det fyldte 18. år).
Stadepenge for alle arter dyr og sæt æg (a. 8. stk.) er 15,- pr. stk. volieresamlinger a.1,3.
40. Kr. Dyr der afmeldes eller udebliver skal der betales stadepenge for.
Veterinære regler som ved de voksne.

Bestyrelsen
P.S. Har du lyst til at hjælpe med opstillingen fredag og nedtagningen søndag aften?
så aftal nærmere med formanden, eller et bestyrelsesmedlem.

Klubben afholder dommerfrokost lørdag den 17. januar kl. 12:30, hvor klubbens medlemmer indbydes til at deltage.

resume_2796832

(Undertegnede ønsker at deltage i dommerfrokosten i Fuglebjerg Hallen)
Antal kuverter. ____________________ a. kr. (110,-  kr. Ekskl. drikkevarer.)
Navn                 ____________________
Underskrift.

(Tilmelding senest den 29/12-2014.)